YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEDAT ÜRÜNDÜL

Kıymetli Arkadaşlar,

Sıra dışı zamanlardan geçiyoruz. Dünyanın endüstri devriminden beri görmediği bir çalkalanmanın içindeyiz. İçinde bulunduğumuz hızlı değişim süreci, toplumları, ülkeleri, ekonomileri olduğu kadar şirketleri de doğrudan etkiliyor.

Yeniden yapılandırılmayı simgeleyen bu yeni dönemde, Türkiye ekonomisinin ve enerji sektörünün gelişimine adanmış 30 yıllık bir geçmişe ve deneyime sahip bizim gibi köklü gruplara da önemli sorumluluklar yükleniyor.

Bu doğrultuda, bizde, 2009 yılı başında Üründül Group adıyla, Palet İnşaat ve Atatürk Barajı ve HES projelerine bağlı 30 yıllık deneyim ve bilgi birikimimizi, güncel şartlara göre yenilediğimiz fikirlerimiz, algılarımız ve çözümlerimizle harmanlayarak, vizyonumuzu yeniden tasarladık ve çeşitli sektörlerde önemli projeler başlattık.

Her zaman olduğu gibi, gelecekte de Üründül Group olarak, kalitemizi ve itibarımızı koruyarak vizyonumuzu gerçekleştirmek, verimli işlere odaklanırken insan kaynağına da yatırım yapmak ve sermaye yapımızı güçlü tutmak ve maliyetlerimizi etkin şekilde kontrol etmek öncelik konularımız olacaktır.

Bugün, Üründül isminin yaşatılmasında emeği geçen ve bu yolculukta birlikte yürüdüğümüz tüm çalışanımıza Üründül Ailesi adına teşekkür ediyorum. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yatırımlarımızla attığımız her imzada, Üründül ruhu taşıyarak her çalışanımızın büyük katkısı vardır. Üründül ismi bu büyük sorumluluğunu gelecek nesillerin de aynı etik değerleri koruyarak gururla sürdüreceğine inanıyorum.

Önümüzdeki yıllarda da Üründül Ailesi olarak önemli başarılara imza atacağız ve faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki yatırımlarımız ile ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

Bu yolda hepinize başarılar diliyorum.

Büyük eserlerde hepinizin payı olacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dr.Y.Müh. Sedat ÜRÜNDÜL
Yönetim Kurulu Başkanı