İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel Dayanakları

  • Üründül Group Bilinci ve Kültürü'nü korumak, geliştirmek.

  • Tüm çalışanlarımızın Üründül Group ailesinin birer üyesi olduklarının bilincinde olmalarını ve bununla gurur duymalarını sağlamak.

  • Üründül Group’un çalışmak için tercih edilen bir şirket olmasını sağlamak.

  • Üründül Group’un gelecek planları ile kendi kariyer rotasını bütünleştiren, şirket hedefleri ile kişisel hedefleri ortak paydada buluşturan, yaptığı işlerle şirkette katma değer yaratan çalışanlardan oluşan büyük bir topluluk oluşturmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek.

Politikamız:

  • Grubumuzun İnsan Kaynağı seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, Grup değerlerini benimseyip yaşatacak ve uzun vadeli işbirliğimizi sürdürebileceğimiz kişiler arasından adalet ve eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

  • Grup’un ilkelerine uygun bir şekilde çalışanlarımızın ve Grup’umuzun beklentilerini dengeleriz.

  • Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz, kariyerlerini planlarız. İhtiyaçlarımızın karşılanmasında Grup içi insan kaynağımızdan yararlanmayı öncelik veririz.

  • İnsan Kaynağımızın rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuz olduğuna inanırız.

  • İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder, Grup ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.

  • Grup’umuzu oluşturan sektörlerin ve şirketlerin farklılıklarına özen gösteririz.