İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

İşe Alım

Üründül Group işe alımlarda, adayların pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklere ve Üründül Group değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip, dünyayı takip eden, takım çalışmasına yatkın, değişime ve gelişime açık olmalarına önem verir.

İnsan kaynağı ihtiyacımız ağırlıklı olarak www.urundul.com.tr ve www.uen.com.tr kurumsal web sayfalarımız üzerinden ya da www.kariyer.net aday veri tabanı adreslerinden yapılan başvurular veya pozisyonun gerekliliğine göre danışmanlık firmaları aracılığıyla karşılanmaktadır.

Üründül Group tüm adaylara adil ve objektif davranılır, zamanında doğru bilgilendirme yapılır ve görüşmeler esnasında paylaştıkları gizli kalır.

Eğitim ve Gelişim

Üründül Group’un eğitim hedefi, çalışanlarına belirli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve bunları kendi yaşamlarında da uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına destek sağlamaktır.

Başarının önünü açarak gelişimi desteklemek üzere oluşturulan eğitim programları,

  • Teknik Eğitimler

  • Yönetsel Beceri Eğitimleri

  • Kişisel Gelişim Eğitimleri

  • Sektöre ve işe yönelik seminerler

  • Sertifika Programları’ndan oluşmaktadır.

Performans Gelişimi

Üründül Group’un İnsan Kaynakları uygulamasının temelinde çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimine katkıda bulunmak yatar.

Çalışanların yetkinlikleri ve mesleki becerileri Performans Değerlendirme sistemi çerçevesinde objektif olarak değerlendirilmekte ve gelişmeye açık yönleri eğitimlerle desteklenmektedir.

Üründül Group çalışanlarının, kendi performansları, gelişimleri ve kariyerleri üzerinde sorumluluk sahibi olmaları beklenmektedir. Bu bakış açısıyla, çalışanlarımızın sürekli öğrenme arzusu taşıması, astlarının ve takım arkadaşlarının gelişimine destek olması ve sektörlerin değişim hızına uyum göstermesi en önemli performans göstergelerindendir.

Ücretlendirme Sistemi

Sürekli değişen bir iş ve istihdam ortamına uygun esnek bir yapı aracılığıyla, doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak için piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen basamaklara uyumlu bir ücret politikası uygulanmaktadır.

İşe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber, kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri de esas alınır.