VİZYON, MİSYON ve DEĞERLER


VİZYON

30 yılı aşkın inşaat ve enerji sektör deneyimlerinin ve bilgi birikimlerinin ışığında, güçlü sermaye yapısı, girişimci ruhu, cesareti ve kurumsal yönetim anlayışı sayesinde faaliyette bulunduğu tüm alanlarda, dünya pazarında da söz sahibi, Türkiye’nin atılımlarını yönlendiren lider güçlerden biri olmak.

MİSYON

Evrensel değerlerin ışığında, geliştirdiği farklı iş modelleri ve yatırımlarla Türkiye'nin kalkınmasını ve uluslararası saygınlığının arttırılmasını sağlayacak bir güç olarak Üründül Grup’u geleceğe taşımak

DEĞERLER

YENİLİKÇİ VE GİRİŞİMCİ TUTUMUMUZ:

Zorluklara rağmen başarma arzusu ile, yaratıcı çözümler geliştirmek, inisiyatif kullanmak, sorumluluk almak, kanunlara ve şirket inanç ve etiklerine uyarak aksiyonlara yön vermek. Yeni fikirleri dinlemek ve yenilikçi düşünceleri teşvik etmek, yeni gelişmeleri izlemek, gerektiğinde uygun riskleri alarak bu yenilikleri ve fırsatları değerlendirmek.

GÜVENİLİRLİĞİMİZ:

Kendi menfaatleri kadar müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının, hissedarlarının ve tüm toplumun da menfaatlerini koruyarak adil, tutarlı bir yönetim benimsemek ve sektördeki 30 yılı aşkın bilinirliğimiz, dürüstlük ve itibarımız çerçevesinde oluşturduğumuz güveni sürdürmek.

İNSANA, ÇEVREYE VE ENERJİ KAYNAKLARINA OLAN SAYGIMIZ:

Doğaya, çevreye, enerji tabii kaynaklarına ve insan yaşamına saygılı projeler üretmek. Doğal kaynakların ve kültürel değerlerin geleceğe taşınmalarında sorumluluk üstlenmek. Değişik fikirlere, kişiler ve kültürler arası farklılıklara saygı göstermek.

İNSANA YAPILAN YATIRIMIN BİR ŞİRKETİN EN GÜÇLÜ DAYANAĞI OLDUĞUNA İNANCIMIZ:

İnsana değer vermek. Mesleki eğitim ve gelişime olanak tanıyarak çalışanlarına değer katmak. Başarıyı ödüllendirmek.

TAKIM ÇALIŞMASI VE BÜTÜNLÜK BİLİNCİMİZ:

Huzurlu bir çalışma ortamı yaratmada, takım ruhunun, ortak sinerjinin ve iletişimin gücüne inanmak, karşılıklı güven ve İşbirliğini teşvik etmek. Şirketin adını ve imajını korumak, yaptığımız işle gurur duymak. Başarılarımızın ortak başarılar olduğu bilincini yaymak ve benimsetmek.

GEÇMİŞİMİZE VE DEĞERLERİMİZE OLAN BAĞLILIĞIMIZ:

Geleceğe giden yolda, geçmişten güç ve ders almanın öneminin bilinciyle ulusal değerlere ailevi ve manevi değerlere sahip çıkmak. Çağın yeniliklerini takip ederken geçmişten gelen değerlerimizi de muhafaza etmek ve yaşatmak.

REKABETCİLİK VE SÜREKLİLİK:

Pazar öngörüsü ve vizyonel bakış açısına sahip olmak, gelişmesi gereken alanlarımızı güçlendirip, güçlü yanlarımızı da koruyarak pazar ve rekabet şartları zorlasa bile kaliteden ödün vermemeyi, işimizi en iyi şekilde yapmayı ön planda tutmak. Yatırımlarımızın kalıcı olması için, sürekli ileriye bakmak geleceğe dönük tasarım ve çözümler geliştirmek.