CEO FAZIL EMRE AKINCI

Bildiğiniz gibi 30 yıllık baraj ve inşaat deneyimimizi, yeni Enerji Yatırımları ile buluşturmak üzere 2009 yılında Üründül Enerji Yatırımları A.Ş. şirketini kurduk ve bu çerçevede önemli yatırım kararları alarak bunları gerçekleştirmeye odaklandık.

2009 yılında verdiğimiz stratejik karar sonucu ana işkolu olarak enerji üretim faaliyetlerini belirlememizin ardından, Üründül’ü Türkiye’nin önde gelen enerji şirketlerinden biri olarak konumlandırmayı amaçladık. Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasına destek olmanın yanı sıra Üründül Group bünyesinde de yeni değerler yaratacağımıza inandığımız çok önemli yatırımlar yapmaya başladık.

Tüm bu atılımları gerçekleştirirken büyümeyi ve değişimi daha iyi yönetebilmek, kurumsal yapıyı güçlendirmek ve sürekli kılmak, geleceğe hazırlanmak ve en önemli sermayelerimizden biri olan insan kaynağımızı geliştirmek amacıyla, 2011 yılı sonunda, kurumsallaşma faaliyetlerine başlamıştık. Bu kapsamda İş Tanımları ve Organizasyon Şemaları, İş Değerlendirme–Ücret Sistemi ve Yan Haklar, Performans Değerlendirme Sistemi, Yönetmeliklerin Oluşturulması ve Kariyer–Eğitim–Gelişim Planları ana başlıklarını içeren detaylı çalışmalarımızı halen sürdürmekteyiz.

Eğitim planlarımızı da öncelikli olarak yönetim becerilerinin ve bütün çalışanlarımızın sahip olması gereken 4 temel yetkinliğin (İletişim, Problem Çözme, Takım Çalışması, Yeniliklere ve Değişime Açıklık) geliştirilmesine yönelik olarak planladık. Ayrıca çalışanlarımızın davranışsal ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla 2013 yılında Koçluk Programı’nı devreye almak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Yeni enerji projelerimizi geliştiren ve yürüten Enerji Projeleri Grubumuz bünyesinde, hem çok tecrübeli, işine tutkuyla bağlı, motive ve konularında uzman arkadaşlardan oluşan çok dinamik bir ekip kurarak kendimizi zenginleştirme yönünde önemli adımlar attık.

Riskli dönemlerin fırsatları da beraberinde getirdiğine olan inancımızla, dünya ekonomisinde risklerin ve belirsizliklerin yoğun olduğu içinde bulunduğumuz bu dönemde, dünyadaki yeni gelişmeleri fırsatlara dönüştürürken, Üründül Enerji olarak, faaliyette bulunduğumuz sektörlerle ülkemizin rekabet gücünü arttırarak geleceğe taşıyacak ve ülkemiz, toplumumuz ve çalışanlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.

Bu amaçta, başarılarımızla ilgili olarak, bizi her zaman destekleyen ve bize yol göstericilik yapan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimize ve hedefe giden yolda beraber yürüdüğümüz tüm sevgili ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Fazıl Emre AKINCI
CEO/Yönetim Kurulu Üyesi