İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Çalışanların sağlığı ve emniyeti, Üründül Group’un faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiği temel olguların başında gelir. Üründül Group, çevre ve iş güvenliği konularında, faaliyet gösterdiği tüm yerlerde, gerek çevresel değerlendirme, gerekse tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Üründül Group olarak iş sağlığı ve güvenliği politikamızı hayata geçirmek için yaptığımız faaliyetler:

Ön Görülü Olmak ve Önlem Almak

  • Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirlemek, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak

Eğitim ve Bilinçlendirme

  • Faaliyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, tüm çalışanları, taşeronları, müşterileri ve müteahhitleri sağlık ve emniyet konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapmak

  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar vermek, bunlardan ders çıkarılmasını sağlamak

  • Gerektiğinde Acil Durum Yönetim Planını en yüksek performansla gerçekleştirmek

Yasalara Uyum

  • Bu politikayla ilgili, ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uymak

  • Yeni tesis ve proseslerin, meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini, projelendirme aşamasında göz önünde bulundurmak

Sorumluluk

  • Üründül Group’a bağlı tüm çalışma bölgelerinde görevli yöneticiler, bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur